X
تبلیغات
رایتل

یک نویس

ایده آل ترین وزن برای قد شما

در این قسمت میتوانید با وارد کردن قد و وزن خود در کادر زیر شاخص جرمی بدن و ایده آل ترین وزن را برای قد خود بدست آورید .