X
تبلیغات
رایتل

یک نویس

بازی Jelly Jumper

یک بازی جالب مهارتی که در آن صفحه کلید شما نقش حیاتی دارد!
باید آدمک را با دکمه های جهت گر طوری هدایت کنید که بر روی تمام دکمه های سبز صفحه کلید فرود آید و روی دکمه های قرمز نیافتد، در ضمن نباید از صفحه کلیک خارج شوید تا نسوزید.
تعداد پرش های شما مهم است و نباید از میزان مشخص شده بیشتر شود. در برخی مراحل جهت حرکت دکمه ها جا به جا میشود که حواستان باشد.